Home Xử nữ

Xử nữ

Cung hoàng đạo Xử Nữ - Thất Nữ - (Virgo). Là những người sinh ra thuộc cung Xử nữ ( từ ngày 23/8 đến ngày 22/9 ) . Với tính cách đặc trưng thể hiện sự tinh tế, cầu toàn, thực tế, cẩn trọng và khả năng kiểm soát hành vi tốt. Tuy nhiên, đa số Xử nữ khá khắt khe và được cho là khó tính. Chúc bạn có được những thông tin lý thú và bổ ích tại Cung Xử Nữ .