Cung Hoàng Đạo Của Bạn Là Gì?

Bạch Dương

(21 Tháng 3 - 19 Tháng 4)

Kim Ngưu

(20 tháng 4 - 20 tháng 5)​

Song Tử

(21 tháng 5 - 20 tháng 6)

Cự Giải

(21 tháng 6 - 22 tháng 7)​​

Sư Tử

(23 Tháng 7 - 22 Tháng 8)

Xử Nữ

(23 Tháng 8 - 22 Tháng 9)

Thiên Bình

(23 Tháng 9 - 22 Tháng 10)​

Thiên Yết

(23 Tháng 10 - 22 Tháng 11)

Nhân Mã

(22 Tháng 11 - 21 Tháng 12)

Ma Kết

(22 Tháng 12 - 19 Tháng 1)​

Bảo Bình

(20 Tháng 1 - 18 Tháng 2)​

Song Ngư

(19 Tháng 2 - 20 Tháng 3)​

Bài Viết Mới