12 Cung Hoàng Đạo

12 chòm sao tạo thành 12 cung trong vòng tròn Hoàng đạo, có nghĩa “Đường đi của mặt trời”. Theo phương Tây, vòng tròn này tên là Horoscope. Vòng tròn 12 cung Hoàng Đạo hoàn hảo với 12 cung tương xứng với bốn mùa và 12 tháng. Các cung được phân chia làm bốn nhóm yếu tố (Lửa, Nước, Khí, Đất), mỗi nhóm yếu tố gồm 3 cung đại diện cho các cung có tính cách tương đồng với nhau. Chúc bạn có được những thông tin lý thú và bổ ích tại 12 Cung Hoàng Đạo .

Comments 2

  1. TÔI RẤT THÍCH TRANG NÀY TRANG NÀY HAY LẮM GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN TRANG NÀY NHÉ

  2. Amazing good job

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *