KQXS Kết Quả Xổ Số Max 3D Trực Tiếp Hôm Nay

Kết Quả Xổ Số Max 3D » Ngày 22/9/2023

Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
748205
Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
144352988083
Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
638856953447527510
Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
415266781251937549727563
Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K

Kết Quả Xổ Số Max 3D » Ngày 20/9/2023

Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
749728
Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
129815512887
Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
912455880107913773
Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
576780189005504447946780
Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K

Kết Quả Xổ Số Max 3D » Ngày 18/9/2023

Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
590110
Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
432247146716
Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
987123185934576730
Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
652170387980811663251160
Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K

Kết Quả Xổ Số Max 3D » Ngày 15/9/2023

Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
183305
Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
615355503190
Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
261235374507090509
Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
607083379418859475090858
Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K

Kết Quả Xổ Số Max 3D » Ngày 13/9/2023

Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
647719
Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
765576025855
Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
339413530738985967
Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
722362295436153638579987
Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K

Kết Quả Xổ Số Max 3D » Ngày 11/9/2023

Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
980614
Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
902059202304
Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
926971671388575467
Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
887428655253204604588398
Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K

TIN MỚI NHẤT