Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing loại

Ma Kết

Cung hoàng đạo Ma Kết – (Capricorn). Là những người sinh ra thuộc cung Ma Kết ( từ ngày 22/12 đến ngày 19/1 ) . Với tính cách đặc trưng thể hiện sự tham vọng, sống mẫu mực, kiên nhẫn và cẩn thận. Tuy nhiên, đa số Ma Kết bi quan, tin vào số phận, keo kiệt và hay miễn cưỡng. Chúc bạn có được những thông tin lý thú và bổ ích tại Cung Ma Kết .