KQXS Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Trực Tiếp Hôm Nay

Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro » Ngày 21/9/2023

Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

216145
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

145216
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

881992026968
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

863418758008754901
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

523346903201704543805091
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k

Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro » Ngày 19/9/2023

Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

408535
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

535408
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

770675831097
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

802965890776239585
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

759497769282741907827334
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k

Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro » Ngày 16/9/2023

Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

955646
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

646955
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

720422088216
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

089102884868885812
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

086597407480733662500442
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k

Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro » Ngày 14/9/2023

Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

853466
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

466853
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

712599854688
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

942505741816805466
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

439434573711965674242260
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k

TIN MỚI NHẤT