Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing loại

Bạch Dương

Cung hoàng đạo Bạch Dương – Dương Cưu – Aries. Là những người sinh ra thuộc cung Bạch dương ( từ ngày 21/3 đến ngày 20/4 ) . Với tính cách đặc trưng Cương quyết, mạnh mẽ ham hoạt động, đáng tin cậy và chung thủy. Tuy nhiên, đa số Bạch Dương hay nóng tính và rất trẻ con. Chúc bạn có được những thông tin lý thú và bổ ích tại Cung Bạch Dương 

12 Điều về Bạch Dương ngây thơ vô số tội

1. Mục tiêu của họ là duy nhất, không có chuyện “cầm một cung tên ngắm hai vị trí”.2. Sự “phát cuồng” của Bạch Dương trong tình yêu,đặc biệt của Bạch Dương nam,là vô cùng kinh điển. Chàng Bạch Dương sẽ theo đuổi và đặt bạn lên ngai vàng…