Hãy học hỏi Song Tử, dù cô đơn cũng phải thật hạnh phúc!

113

Đến giờ dìm hàng các Song Tử rồi đây. Theo các chế thì tật xấu của nó là gì nhỉ? Vốn dĩ là ‘giang sơn khó đổi, bản tánh khó dời’. Vì thế đừng có trông mong là có gấu rồi thì sẽ ‘kiềm’ được chúng lại nhé. Đôi khi được người yêu ‘cưng’ quá thì các tật xấu cố hữu đó lại được dịp ‘bùng cháy dữ dội’

Lười: Song tử chúng ta mang đặc tính là lười. Làm cũng lười, học cũng lười nhưng chơi thì hăng hái lắm ( trừ mỗi lần tự kỷ thì lười chơi thật ). Độ lười của chúng đặc biệt không giống ai.

Chờ đến khi nước đến chân mới nhảy: Nó lười toàn tập mà, lại còn ai rủ đi chơi thì chẳng bao giờ từ chối nên trường hợp này xảy ra thường xuyên như cơm bữa.

Nói không ngớt miệng: Song tử có thể nói huyên thuyên cả ngày, từ việc đông sang tây, nói chung là có bà con, chị em với “hội bà tám”. Và đặc biệt là những vấn đề quan trọng nó đều có thể giải quyết bằng cách “đàm phán” (có tố chất lãnh đạo ghê).

Ngang bướng: Song tử ngang lắm, mình nói không điêu tí nào đâu, ngang như cua vậy, luôn tự cho mình là đúng. Nhưng thỉnh thoảng nó mới “điên loạn” như vậy thôi. Bình thường nó cũng biết nghe lời lắm.

ST

Bình Luận