Lòng tin người của cung Sư Tử

185

Đa số Sư Tử rất tin người nên họ dễ dàng kết thân với người khác. Sư Tử là người trọng tình nghĩa, bởi vậy nên người đối tốt ta thì ta tốt lại. Kẻ lấy oán báo ân thì kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì….

Đa số Sư Tử rất tin người. Họ dễ dàng kết thân với người khác cũng bởi vì tính tin người đó. Điểm tốt là Sư Tử luôn trao người khác ánh mắt tin tưởng nên vô cùng dễ tạo thiện cảm. Thế nhưng mặt xấu là tiểu Sư thường xuyên bị “đâm sau lưng”.

long-tin-nguoi-cua-cung-su-tu

Những kẻ vụ lợi thì không thiếu mà tiêu Sư thì quá ngây thơ và tin người. Kẻ xấu lấy thế làm đắc ý, dựa vào sự hào phóng, cả tin cũng như lòng khoan dung của cậu mà trực tiếp làm Tiểu Sư bị thương.

long-tin-nguoi-cua-cung-su-tu1

Tuy nhiên, mỗi một vết thương lại làm Sư Tử thêm một tầng xa cách. Mỗi lần như vậy, Sư Tử lại thu mình lại, dần dần chẳng thể thân ai, tin ai được nữa. Ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ với mọi người nhưng trong lòng thì đầy nghi hoặc.
Sư Tử là người trọng tình nghĩa, bởi vậy nên người đối tốt ta thì ta tốt lại. Kẻ lấy oán báo ân thì kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Bình Luận