Đừng đánh mất cuộc đời bởi tham vọng, hãy sống yêu thương chân thành không tính toán, rồi hạnh phúc sẽ sớm mỉm cười!

Ở một ngôi làng hẻo lánh nọ, có một người thanh niên sống cô độς một mình trong một căn …

Xem ThêmĐừng đánh mất cuộc đời bởi tham vọng, hãy sống yêu thương chân thành không tính toán, rồi hạnh phúc sẽ sớm mỉm cười!