Song Tử

Cung hoàng đạo Song Tử - ( Gemini ). Là những người sinh ra thuộc cung Song Tử ( từ ngày 21/5 đến ngày 22/6 ) . Với tính cách đặc trưng thể hiện sự giỏi sử dụng ngôn từ, nắm bắt thông tin, phát sinh ý tưởng mới, thân thiện, rộng rãi, nhanh nhẹn. Tuy nhiên, đa số Song Tử hời hợt và hay mâu thuẫn khá nhiều chuyện. Chúc bạn có được những thông tin lý thú và bổ ích tại Cung Song Tử .

Xem Nhiều Nhất