Song Ngư

Cung hoàng đạo Song Ngư - (Pisces). Là những người sinh ra thuộc cung Song Ngư ( từ ngày 19/2 đến ngày 20/3 ) . Với tính cách đặc trưng thể hiện sự sáng tạo, nhạy cảm, biết hi sinh và đầy lòng cao cả. Tuy nhiên, đa số Song Ngư sống không thực tế , bí ẩn, mơ hồ, thiếu ý chí và dễ bị điều khiển. Chúc bạn có được những thông tin lý thú và bổ ích tại Cung Song Ngư .

Xem Nhiều Nhất