Bạch Dương

Cung hoàng đạo Bạch Dương - Dương Cưu - Aries. Là những người sinh ra thuộc cung Bạch dương ( từ ngày 21/3 đến ngày 20/4 ) . Với tính cách đặc trưng Cương quyết, mạnh mẽ ham hoạt động, đáng tin cậy và chung thủy. Tuy nhiên, đa số Bạch Dương hay nóng tính và rất trẻ con. Chúc bạn có được những thông tin lý thú và bổ ích tại Cung Bạch Dương 

Xem Nhiều Nhất